ประวัติผู้เขียน

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ – นามสกุล ชลัช วรยรรยง
ที่อยู่ปัจจุบัน Engelgasse 7, 77723 Gengenabch, Germany
โทรศัพท์ (+49) 7803 9279011
มือถือ (+49) 176 31187481  
อีเมล์ windsection@hotmail.com


การศึกษา

2539 การศึกษาระดับประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญระดับประถม เซนต์หลุยส์
2544 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญระดับมัธยม บางรัก
2547 การศึกษาระดับปริญญาตรี ดุริยางคศาสตร์บัณฑิต คณะดุริยางคศาสตร์ วิชาเอก คลาสสิก มหาวิทยาลัยศิลปากรประกาศนียบัตร ทุนมหิดล
2553 – 2555 การศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาดนตรีบำบัด คณะวิทยาศาสตร์การบำบัด มหาวิทยาลัย SRH Heidelberg ประเทศเยอรมนี (Fakultät für Therapiewissenschaften, Abteilung Musiktherapie, Masterstudiengang, SRH Hochschule Heidelberg))


การศึกษาเพิ่มเติม
เม.. 2551 – .. 2551 ชั้นเรียนภาษาเยอรมัน หลักสูตรเร่งรุด สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ ระดับชั้น B1
12 – 13 .. 2552 เข้าร่วมการอมรบ Workshop ดนตรีบำบัด “The Art of Application in Music Therapy”ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
27 .. 2552 – 7 .. 2553 ชั้นเรียนภาษาเยอรมัน หลักสูตร Intensiv Deutsch als Fremdsprache โรงเรียนภาษา CDC เมือง Radolfzell ประเทศเยอรมนี
2557 – 2558 อบรมคอร์สดนตรีบำบัด Musiktherapeutische Praxis und konzeptentwicklung im Diskurs เมือง Frankfurt


ประสบการณ์การทำงาน
2544 – 2545 คณะกรรมการนักศึกษา คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2546 – 2547 ประธานนักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2547 – 2549 อาจารย์สอนกีตาร์คลาสสิก โรงเรียนดนตรี KPN สาขาสยามสแควร์
2550 – 2551 อาจารย์สอนกีตาร์คลาสสิก โรงเรียนดนตรี Cressendo สยามแสควร์
2551 – 2552 สมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู
2552 ผู้ช่วยนักบำบัดในสถานดูแลผู้พิการ St. Raphael, Stockach, Germany
2553 สมาชิกคณะนักร้องประสานเสียง Vokalensemble-Gaienhofen
2554 นักศึกษาฝึกงานดนตรีบำบัด ประจำแผนก Psychosomatik und Jugendpsychosomatik ณ คลีนิก AHG Hardberg, Breuberg, Germany
2554-2555 คณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในประเทศเยอรมนีฯ ตำแหน่ง สาราณียากร/ บรรณาธิการนิตยสาร TSVD Magazine/ ฝ่ายกราฟฟิกและจัดวางรูปเล่มนิตยสาร D-Magazine
2556 – ปัจจุบัน นักดนตรีบำบัดประจำคลีนิก Psychosomatische Fachklinik Gengenbach GmbH
2557 – ปัจจุบัน สมาชิกสมาคมดนตรีบำบัด ประเทศเยอรมนี (Deutsche musiktherapeutische Gesellschaft, DMtG)  

Advertisements

2 Comments Add yours

  1. Johnny says:

    หวัดดีครับบบ

    1. thaimusictherapy says:

      สวัสดีครับ:)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s