หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกดนตรีบำบัดของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์และการสอบเข้า

หลักสูตรของสาขาวิชาดนตรีบำบัดเป็นหลักสูตรสองปี โดยมีหมวดวิชาปรับพื้นฐาน หมวดวิชาแกน และหมวดวิชาบังคับดังนี้:

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
• Principles of Music Therapy
• Group Leadership Skills in Music Therapy

หมวดวิชาแกน
• Music Research Methodology
• Music Research Seminar I
• Music Research Seminar II
• Seminar in Music

หมวดวิชาบังคับ
• Philosophy and Theory of Music Therapy
• Human Development and Music Learning
• Clinical Techniques for Children in Music Therapy
• Clinical Techniques for Adults in Music Therapy
• Practicum in Music Therapy
• Internship in Music Therapy I
• Internship in Music Therapy I

นอกจากวิชาเหล่านี้แล้ว นักศึกษาต้องเรียนวิชาเลือกและทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์อีกด้วย ซึ่งหน่วยกิตของวิชาเลือกและวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ จะขึ้นอยู่กับแผนการเรียนที่นักศึกษาเลือก

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรhttp://www.music.mahidol.ac.th/th/programs/master/master_art.php

การสอบเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกดนตรีบำบัดของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์จะจัดขึ้น 4 ครั้งต่อปี การสอบเข้าเรียนในปีการศึกษา 2558 นั้นได้ปิดการรับสมัครแล้ว แต่ทางวิทยาลัยอาจพิจารณาเปิดรับสมัครรอบพิเศษ (รอบที่ 5) ซึ่งจะประกาศให้ทราบอีกที การสอบเข้าเรียนจะประกอบด้วยการสอบวิชาภาษาอังกฤษ สอบ TIME (ทฤษฎีและประวัติศาสตร์ดนตรี) สอบข้อเขียนของสาขาดนตรีบำบัด สอบปฏิบัติ เก็บชั่วโมงสังเกตการณ์ และสอบสัมภาษณ์

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
เรียนจบปริญญาตรีแล้ว โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
ในกรณีที่ไม่ได้เรียนจบทางด้านดนตรีมา สาขาที่เรียนจบมาต้องมีความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัครเรียน
ในกรณีที่ไม่ได้เรียนจบดนตรีหรือสาขาที่เกี่ยวข้องมา ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงานในสาขาอาชีพที่ต้องการสมัครไม่ต่ำกว่า 3 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบเข้าhttp://www.music.mahidol.ac.th/en/admission/handbook_grad.pdf

โดยอาจารย์มดแดง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s